Prizmatik Yakıt Tankı : Akaryakıt ve sıvı yakıt denilen yakıt türlerinin güvenli bir şekilde ve çok miktarda yer altında depolanmasını sağlayan tanklardır. Yanıcı ve yanıcı olmayan suyu kirletebilen sıvıların yer altında ve yer üstünde depolanmasına yarayan prizmatik şeklindeki kaplardır..İsteğe göre tek cidar veya çift cidar üretilirler