Sintine Atık Tankı

Sintine Atığı Nedir

Gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zeminin altındai genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtların toplandığı en alt kısım.

Sintine Atık Takibi

Sintine atık, gemi makine ve kazanlarının bulunduğu kısmın zeminin altındaki genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan yağ yakıtların toplandığı en alt kısımda biriken atıklardır.

Yüzer taşıtların tuvalet muhtevası da burada biriktirilmektedir. Sintine atıkların liman ve barınaklarda boşaltımı yasak olup, açık denizlerde boşaltım yapılması gerekmektedir. Ancak burada çok önemli bir husus olarak sintine atığın muhtevasının tesbiti konusu öne çıkmaktadır.

Bu atıkların Sintine tanklarında biriktirildikten sonra limana yanaştıklarında karada bulunan sintine depolama tanklarına aktarılırlar.